真汉子的座驾 道奇挑战者3.6T&机械增压 没人能拒绝这年夜宝物吧

真汉子的座驾 道奇挑战者3.6T&机械增压 没人能拒绝这年夜宝物吧

说到道奇挑战者 应该是年夜部门人曾经经的Dream Car

开到道奇挑战者 从此不问世俗 只想与它共舞

美系硬汉范迪塞尔同款 猫眼年夜灯辨识度拉满 前面微微昂首 似乎在为寻觅敌手发愁 尾巴轻轻翘起 似乎在说“主人 ,我在等你”

高真个食材 只需要简朴的烹调 机能车的内饰只需要恰到好处 这么说吧 该有的工具一个没少 机能车里这么惬意的年夜座 也是不咋好找

就这年夜宝物改装的空间是极年夜的啊,尤为是这3.6L的自吸策动机。都看《速率与豪情》的车进级策动机,咱也来研究一下进级策动机 。

接下来就将这套机械增压增压套件塞进挑战者3.6L的舱里成为3.6‘T’。无损安装在策动机上。

这一套双螺杆机械增压除了了本体之外另有自力的水冷和特调的电脑步伐 。安装后可不单单是马力以及扭矩的晋升 ,01加快也是有所晋升的。

转头率这么高的车,有谁能拒绝这年夜宝物呢?

存眷我或者者点击下方 ↓ 带您相识更多车型的改装案例

乐动体育-乐动手机版app下载

【读音】:

shuō dào dào qí tiāo zhàn zhě yīng gāi shì nián yè bù mén rén céng jīng jīng de Dream Car

kāi dào dào qí tiāo zhàn zhě cóng cǐ bú wèn shì sú zhī xiǎng yǔ tā gòng wǔ

měi xì yìng hàn fàn dí sāi ěr tóng kuǎn māo yǎn nián yè dēng biàn shí dù lā mǎn qián miàn wēi wēi áng shǒu sì hū zài wéi xún mì dí shǒu fā chóu wěi bā qīng qīng qiào qǐ sì hū zài shuō “zhǔ rén ,wǒ zài děng nǐ ”

gāo zhēn gè shí cái zhī xū yào jiǎn pǔ de pēng diào jī néng chē de nèi shì zhī xū yào qià dào hǎo chù zhè me shuō ba gāi yǒu de gōng jù yī gè méi shǎo jī néng chē lǐ zhè me qiè yì de nián yè zuò yě shì bú zǎ hǎo zhǎo

jiù zhè nián yè bǎo wù gǎi zhuāng de kōng jiān shì jí nián yè de ā ,yóu wéi shì zhè 3.6Lde zì xī cè dòng jī 。dōu kàn 《sù lǜ yǔ háo qíng 》de chē jìn jí cè dòng jī ,zán yě lái yán jiū yī xià jìn jí cè dòng jī 。

jiē xià lái jiù jiāng zhè tào jī xiè zēng yā zēng yā tào jiàn sāi jìn tiāo zhàn zhě 3.6Lde cāng lǐ chéng wéi 3.6‘T’。wú sǔn ān zhuāng zài cè dòng jī shàng 。

zhè yī tào shuāng luó gǎn jī xiè zēng yā chú le le běn tǐ zhī wài lìng yǒu zì lì de shuǐ lěng hé tè diào de diàn nǎo bù fá 。ān zhuāng hòu kě bú dān dān shì mǎ lì yǐ jí niǔ jǔ de jìn shēng ,01jiā kuài yě shì yǒu suǒ jìn shēng de 。

zhuǎn tóu lǜ zhè me gāo de chē ,yǒu shuí néng jù jué zhè nián yè bǎo wù ne ?

cún juàn wǒ huò zhě zhě diǎn jī xià fāng ↓ dài nín xiàng shí gèng duō chē xíng de gǎi zhuāng àn lì

上一篇:北汽蓝谷倾情打造 北汽极狐阿尔法S亮点满格 下一篇:高油价下的代步小型车:本田飞度以及起亚奕跑

发表评论